GINOP-6.1.5-17-2018-00088

Munkavállalók képzése a Hajdu cégcsoportnál Tégláson

A HAJDU Autotechnika Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 44 948 130 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című Felhívásra benyújtott „Munkavállalók képzése a Hajdu cégcsoportnál Tégláson” című, GINOP-6.1.5-17-2018-00088 számú támogatási kérelem keretében. A projekt konzorciumban valósul meg, konzorciumi partner: HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A támogatás intenzitása: 90,05 %.

A projekt megvalósításával a fő célunk, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekszik a vállalkozás versenyképessége, a dolgozók rugalmassága és a képzéselérési arány javul, és a munkavállalók tudása. A saját forrásainkat kiegészítve minden munkavállalónk képzésbe történő bekapcsolódását biztosítjuk, a képzést saját vállalkozásunkba történő befektetésnek tekintjük. A munkavállalókat ösztönözzük a tudásuk folyamatos fejlesztésére.

Fontosnak tartjuk a munkavállalóink képzettségi szintjének növelését, ezért mind belső, mind pedig külső képzések megvalósítását szorgalmazzuk. Vállalkozásunk folyamatosan képezi munkavállalóit. Évente több képzésen vesznek részt dolgozóink, amelyek szakmai előrejutásukat segíti. Ezen képzéseket a cégcsoport (mind a HAJDU Autotechnika Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mind pedig a HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság) finanszírozza, és biztosítjuk a munkavállalók részére a képzésen való részvételt is. A külső képzések részvételét támogatjuk, ahhoz hozzájárulunk. Biztosítjuk munkavállalóink részére a továbbképzésben, képzésben való részvételhez szükséges időt, mely időtartamra pótszabadságot is biztosítunk részükre. Minden gazdasági év elején felmérjük a munkavállalóink képzési igényeit és segítjük a képzésen való részvételt számukra.

Vezetőink, tulajdonosaink számára kiemelten fontos a vállalkozás folyamatos fejlődése, partnereink, ügyfeleink, beszállítóink, megrendelőink megelégedettsége annak érdekében, hogy az árbevételünk növekedését és a vállalkozás növekedését folyamatosan fenn tudjuk tartani. Ennek érdekében fontos a hatékonyság növelése, amely nem csak infrastrukturális beruházásokkal biztosítható, hanem a munkavállalók képzettségi szintjének növelése is segíti azt.

A projekt eredményeként azt várjuk, hogy a vállalkozás hatékonyabban működjön, ezáltal az árbevétel növekedjen, a költségeink csökkenjenek, amely hatására a piaci pozíciónk megerősödik. A projekt megvalósításával vállaljuk a Felhívásban meghatározott kötelező vállalásokat (tanulóink számát fenntartjuk, a képzések anyagait, és eredményét közzétesszük a honlapunkon, és a projekt eredményét is fenntartjuk).

A projekt keretében kizárólag külső képzések valósulnak meg az alábbiak szerint:

HAJDU Autotechnika Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről:

Képzés megnevezése

Óraszám

Résztvevők száma

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

520 óra

1 fő

"Ipar 4.0 felkészítő tréning (2 csoportban)

20 óra

20 fő (10-10 fő)

Első lépések a digitális világba - IKER 1.

35 óra

6 fő

Időgazdálkodás tréning (2 csoportban)

20 óra

20 fő (10-10 fő)

Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek

24 óra

25 fő

Termelésvezetői képzés

32 óra

12 fő

Kommunikáció és együttműködés

24 óra

15 fő

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető és emelőgépkezelő)

60 óra

5 fő

Prezentációs technikák

24 óra

12 fő

Projektgazdaságossági és vezetési képzés

60 óra

11 fő

Táblázatkezelés – Excel haladó

24 óra

12 fő

Folyamataudit VDA 6.3 szerint

32 óra

9 fő

Hirdaulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

256 óra

1 fő

 

HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről:

Képzés megnevezése

Óraszám

Résztvevők száma

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

520 óra

3 fő

Ipar 4.0 felkészítő tréning

20 óra

15 fő

Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek

24 óra

15 fő

Termelésvezetői képzés

32 óra

7 fő

Kommunikáció és együttműködés

24 óra

15 fő

Táblázatkezelés – Excel haladó

24 óra

12 fő

Hirdaulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

256 óra

4 fő

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető és emelőgépkezelő)

60 óra

6 fő

Raktáros

80 óra

4 fő

Első lépések a digitális világba – IKER 1.

35 óra

2 fő

 

A projekt keretében megvalósítani kívánt képzések eredménye a piaci pozíciónk megerősítése, további piaci növekedésünk biztosítása, új vevőkör megszerzése, az éves értékesítési volumen további növelése, ennek érdekében meglévő belső vállalati folyamataink (vevői kapcsolattartás, adminisztráció, pénzügyszámvitel, számlázás, beszerzés és logisztika, munkafolyamatok szervezése) áteresztő képességének és hatékonyságának növelése. Összességében a projekt megvalósulásával vállalkozásunk működését optimalizálni tudjuk. Stratégiai célunk: a versenyképesség, és jövedelmezőség növelése, a piaci részesedés folyamatos növelése; cégünk folyamatos technológiai korszerűsítése, szolgáltatásnyújtás körének bővítése; innovatív képességünk növelése; a térségi munkaerőpiac feszültségeinek csökkentése. A hatékonyabb munkaszervezés és munkavégzés megvalósulásával a gyártási folyamatunkat optimalizálni tudjuk a megszerzett végzettségek hatására.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 08.