A HAJDU Zrt. által gyártott elektromos, elektronikus berendezések olyan alkatrészt is tartalmaznak (pl. vezetékek), amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülnek. Az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre (elsősorban a talajra és a talajvízre) és az emberi egészségre káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik, ezért a környezet védelmében kérjük, hogy tartsa be a következő előírásokat:

  • A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható
  • A használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadhatja.
  • Tevékenységével hasznos szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban.
  • Az előbbiekben felsorolt kötelezettségek, elvárások teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket gyártóként viseljük, és a költségek viselésére ezen nyilatkozattal is kötelezettséget vállalunk.