2019-1.4.1-NYÍLT-2019-00001

LEAN kanban szemléletet megvalósító, minőségorientált vállalati folyamatszervezést lehetővé tevő, Mesterséges Intelligenciával támogatott ERP rendszer fejlesztése KKV-k bevonásával a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. részére

 
NKFI pályázaton nyert a HAJDU Zrt.
 

 

Projektünk bemutatása

Pályázó neve: HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: LEAN kanban szemléletet megvalósító, minőségorientált vállalati folyamatszervezést lehetővé tevő, Mesterséges Intelligenciával támogatott ERP rendszer fejlesztése KKV-k bevonásával a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. részére

Szerződés száma: 2019-1.4.1-NYÍLT-2019-00001

Támogatás összege (Ft): 136 895 006

Összköltség (Ft): 334 898 768

Támogatás mértéke (%): 40,876533

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.05.04.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.05.03.

 

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. jelen projekt keretében a három bevont KKV partnerével (Archamonde Kft., az Infoconsulting Hungary Kft. és az MGR-Informatika Kft.) közösen egy olyan IFS ERP alapokon fejlesztett vállalatirányítási rendszer kifejlesztését valósítja meg, amely képes a vállalat teljes értékelőállítási folyamatrendszerét lefedni, méghozzá úgy, hogy:

 

- támogatja a LEAN szemléletű vállalatirányítást és vezetői döntéshozatalt azáltal, hogy segíti a szervezeti működésben esetlegesen fellelhető mudák, murák és murik azonosítását, feltérképezését, okainak feltárását és elhárítását a megfelelő mennyiségű, mélységű és rendezettségű információk rendelkezésre állásával.

- az értékteremtő folyamatokat a LEAN termelésszervezés logikai keretrendszerét implementáló algoritmusok mentén szervezi

- lehetővé teszi a Hajdúsági Ipari Zrt. által definiált fő LEAN szemléletű teljesítménymutatók és a LEAN szakértő KKV által javasolt további teljesítménymutatók mérését, számszerűsítését.

- támogatja a vállalati működés karcsúsítását azáltal, hogy a lehető legtöbb szükséges, de nem értékteremtő vállalati folyamatot (dokumentumkezelés, riportolás, folyamatindítások, rendelésindítások) automatizáltan kezeli

A "LEAN kanban szemléletet megvalósító, minőségorientált vállalati folyamatszervezést lehetővé tevő, Mesterséges Intelligenciával támogatott ERP rendszer fejlesztése KKV-k bevonásával a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. részére" c. projekt keretében megvalósul:

- A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. belső és külső folyamatainak átvilágítása

- a LEAN metodológiája alapján a vállalkozás jelenlegi, ideális és reális értékáram-térképeinek (Value Stream Map, VSM) összeállítása

- a LEAN szemléletű vállalati folyamatmenedzsment eredmény orientált, mélységi implementációját támogató IT, IoT/robotizáció/MI, FF/DF vezetési rendszer fejlesztési javaslatcsomagot megtestesítő funkcionális specifikáció összeállítása

- az IFS Applications alapokon összeállítandó rendszer komponenselemzése, a szükséges új komponensek kifejlesztése, implementálása

- a fő szerelő sorra kapcsolódó automatizált optikai azonosító és minőség-ellenőrző konvolúciós neurális háló (mesterséges intelligencia) fejlesztése, tesztelése és finomhangolása

- a LEAN módszertant implementáló ERP rendszer tesztelése (komponens, modul, rendszerintegrációs, terheléses és felhasználói tesztekkel)

- valamint a projekt szakmai eredményeinek terjesztése érdekében publikációs anyagok összeállítása, az elért eredmények bemutatása 4 szakmai prezentációs rendezvényen