A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. elsősorban háztartási készülékek, valamint a megújuló energiát hasznosító komplex rendszerek és elemeik gyártójaként, illetve az ezekhez kapcsolódó mérnöki és támogató szolgáltatások nyújtójaként kívánja gazdasági tevékenységét végezni.

Célunk a HAJDU márkanév, mint regionális márka elismertetése, ismertségének erősítése, valamint teljes körűen megfelelni a HAJDU termékekhez hű európai, illetve a kontinensen kívüli vevők igényeinek.

A háztartásokban már bevált termékeink és szolgáltatásaink legfontosabb jellemzőjének azok a kiváló minőséget, megbízhatóságot, szolgáltatásaink erősségeinek a széleskörű és biztos szerviz- és pótalkatrész ellátását tekintjük.

Sikeres működésünkhöz, folyamatos fejlődésünkhöz olyan munkakultúra kiteljesedését és továbbfejlesztését tartjuk fontosnak, amelyben minden munkavállaló fejlesztheti, hasznosíthatja alkotóképességeit. Az előrejutás alapja a szakértelem, a becsületes és lelkiismeretes, önálló és eredményes munka.

Növekedés és javuló eredményesség által célunk a szűkebb régiónk anyagi, környezeti és kulturális helyzetének javítása, valamint a telephelyi munkafeltételek fejlesztése korszerű, részben integrált minőségügyi, környezetvédelmi, energiaügyi és biztonságtechnikai irányítási rendszerek egyre kiterjedtebb alkalmazásával, élve a HAJDU cégcsoport tagjaival való együttműködésből származó előnyökkel is. 

Élenjárók kívánunk maradni az üzleti kiválóság és üzleti etika terén is.

Jövőképünk széleskörű megismerése és megismertetése, a megfogalmazottak iránt való elkötelezettség kialakítása, fejlesztése mindannyiunk feladata. A mindennapi munkánkban biztosítjuk, hogy tevékenységünk céljaink megvalósítását szolgálja, amelyhez segíthetnek a társaságunk által képviselt értékek

  • a vevői elégedettség folyamatos emelése,
  • időtálló, kiváló minőségű, energiatakarékos termékek forgalmazása, a termékek utógondozásának gondos megszervezése, 
  • a környezet védelme, a környezeti elemek takarékos felhasználása, aktivitás és példamutatás a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás terén,
  • tevékenységeink során a tudás, a képzettség, a tapasztalat elismerése, hasznosítása, az esélyegyenlőség biztosítása,
  • a dolgozók bevonása a fejlesztési és végrehajtási folyamatokba.

 

Téglás, 2017. június 01.

Dedéné Novotni Anna

Igazgatóság alelnöke